2021 Akron Marathon2021 Akron Kids Fun Run2021 Akron Half Marathon / 10K2021 Akron 8k/1 Mile2019 Akron Marathon2019 Akron Kids Fun Run2019 Annapolis 10 Miler2019 Shawshank Hustle2019 Akron Half Marathon2019 Akron 8K / 1 Mile2019 Bay Swim2019 Lawyers Have Heart2019 Great Strides Bethesda2018 Akron Marathon2018 Akron Kids Fun Run2018 Lawyers Have Heart2018 Great Chesapeake Bay Swim2018 Akron  8k and 1 Mile2018 Akron Half Marathon2018 Annapolis 10 Miler2017 Lawyers Have Heart2017 Great Chesapeake Bay Swim2017 Annapolis 10 Miler